Edoya Japanese Restaurant BangkokJapanese Resturaunt Bangkok Edoya

 

Soups and Stewed Dishes
NIMONO / NABEMONO MENU

JAPANESE RESTAURANT BANGKOK EDOYA 

 

ODEN MORI 180
YASAI INAKANI 120
SHAKE KABUTONI 200
GINDARA NITSUKE 400
HATA NITSUKI 200
MOTSU NIKOMI 120
GYU SUJI NIKOMI 120
SABA MISONI 180
KAMO ROSU NI 180
UNAGI YANAGAWA 250
FUROFUKI DAIKON 60
DAIKON YUBA ANKAKE 90
NIKU JYAGA 130
TARABA NABE 1200
SUKI YAKE 400
WANI SHABU SHABU 400
SATOIMO NIKOROGASHI 90
CHAWAN MUSHI 100
YOSE NABI 300
GYU SHABU SHABU 400
BUTA SHABU SHABU 300
DOBIN MUSHI 150
YUDOFU 120
 
 
 
 
 
 
 


 

Edoya Japanese Restaurant Bangkok Telephone 

Free Coupon EDOYA
Enter Details to Recieve Free Coupons and Special offers For Edoya Japanese Restaurant Bangkok.

Edoya Japanese Restaurant Bangkok Address

Japanese Restaurant Bangkok Gift Cards

Japanese Restaurant Bangkok Silom Edoya


Edoya Restaurant
Last Reviewed by Johnon June 6 2013
Rating: 5